مطالب


جلسه شورای مرکزی 18 خرداد

جلسه شورای مرکزی 18 خرداد خبر گالری

۱۳۹۸/۰۳/۲۳
به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دومین جلسه #شورای_مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی امروز...
جلسه شورای پژوهشی 21 خرداد

جلسه شورای پژوهشی 21 خرداد خبر گالری

۱۳۹۸/۰۳/۲۳
به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی به نقل از دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی،...
انتصاب دبیر جدید

انتصاب دبیر جدید خبر

۱۳۹۸/۰۳/۱۴
طی حکمی از سوی جانشین محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی،...
جلسه دبیران شبکه همکار

جلسه دبیران شبکه همکار خبر

۱۳۹۸/۰۲/۰۷
جلسه دبیران شبکه همکار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به مورخ 1398/1/27