جلسه شورای مرکزی 18 خرداد

به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دومین جلسه #شورای_مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی امروز ۱۸ خرداد ماه در محل سالن EDC دانشگاه با حضور همه اعضای شورای مرکزی برگزار گردید و راجع به فعالیت‌ها، طرح‌های پژوهشی، مجله علمی ترویجی کمیته تحقیقات و مواردی دیگر بحث و تبادل نظر گردید.