کارگاه "End Note"

 

کارگاه

 

🔖کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار می نماید:


📝کارگاه "End Note"

👨‍🏫مدرس: جناب آقای دکتر محمد غلامی- عضو هیات علمی دانشگاه
 
 ⏰زمان برگزاری:
پنجشنبه ۹۸/۳/۳۰
ساعت ۹ الی ۱۱

🏢مکان برگزاری:ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- طبقه 1- سالن کنفراس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

✍جهت ثبت نام اولیه و صدور گواهی فرم ذیل تکمیل گردد: