🔖کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی برگزار می نماید:


📝کارگاه کنترل علائم حیاتی

👨‍🏫مدرس: وحیدرضانعیمایی عالی
 
 ⏰زمان برگزاری:
یکشنبه ۹۸/۴/۲
ساعت ۸ الی ۱۰

🏢مکان برگزاری:دانشکده ی پزشکی

✍جهت ثبت نام اولیه نام و نشان خود را به آیدی تلگرامی زیر ارسال فرمایید

@vahidreza_naeimaei_aali