♦کارگاه آموزشی اصول ایده پردازی و اختراع (1)

♦کارگاه آموزشی اصول ایده پردازی و اختراع (1)

 

📣📣📣


♦کارگاه آموزشی اصول ایده پردازی و اختراع (1)

♦یکشنبه 98/2/15  ساعت 16 الی 18
♦دانشکده پزشکی _ طبقه اول

جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

لینک ثبت نام