ایمیل کمیته تحقیقات:

src@ajaums.ac.ir

committe.aja@gmail.com

تلفن تماس:02143822295

آدرس:تهران،خیابان فاطمی غربی،خیابان شهید اعتمادزاده،دانشگاه علوم پزشکی ارتش،ساختمان مرکزی دانشگاه،طبقه اول،معاونت تحقیقات و فناوری،دفترکمیته تحقیقات دانشجویی

کانال تلگرامی کمیته تحقیقات

اینستاگرام کمیته تحقیقات

 

 

مسئول سایت:میلاد ابازری

شماره تماس:09389633796

ایمیل:miladabazari.ma@gmail.com